Emile Couturier

Emile Couturier is werkzaam als algemeen neuroloog in het Neurologie Centrum Amsterdam.

Hier behandelt hij vooral patiënten met migraine en clusterhoofdpijn en doet hij ook onderzoek bij deze patiëntengroepen.

In Amsterdam werd hij opgeleid tot neuroloog, in London tot specialist hoofdpijnzorg in Charing Cross Hospital.

Hij is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Hoofdpijn Centra. Verder is hij secretaris van de Hoofdpijn Alliantie en bestuurslid van de Anglo Dutch Migraine Association, Nederlandse Hoofdpijn Vereniging, en tot voor kort algemeen secretaris van de European Headache FederationNaast publicaties op het terrein van migraine en clusterhoofdpijn is hij is medeauteur van de Richtlijnen Hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging Neurologie.

Met het Zorginstituut heeft hij 1000 dagen mee-onderhandeld om de CGRP-remmers vergoed te krijgen.